Aangifte van overlijden

Wanneer iemand overleden is moet er in de gemeente van overlijden aangifte gedaan worden. Vaak wordt dit door de uitvaartbegeleider gedaan. Toch is lang niet altijd bekend dat ook nabestaanden aangifte mogen doen , bijvoorbeeld een ouder of een kind. Ik zal dit altijd vragen aan de nabestaanden. Wanneer zij ervoor kiezen om het zelf te doen zal ik de gemeente bellen om hiervoor tijd en ruimte vrij te maken, desgewenst ga ik mee.