Uw dierbare voor de laatste keer verzorgen

Wanneer ik door de familie gevraagd ben om te komen omdat hun dierbare overleden is bespreek ik met hen de laatste verzorging. Een laatste verzorging betekent voor de laatste keer wassen en aankleden. De afgelopen jaren kom ik steeds meer tot het besef hoe mooi en fijn het is om dit samen met de familie te doen. Er zijn momenten dat familieleden liever niet bij de laatste verzorging aanwezig willen zijn. Ik zal dan altijd vragen of zij met me willen delen waarom niet. Vaak kan ik angsten of twijfel wegnemen door te luisteren en uitleg te geven. En natuurlijk wanneer familieleden niet willen zal ik hen in hun waarde laten.
Door mijn besef hoe mooi en fijn het is wil ik, wanneer de familie ervoor open staat, de laatste verzorging uitbreiden met kleine rituelen. Samen een kaars aansteken, een achtergrond muziek aanzetten, een heerlijke olie gebruiken om de handen in te wrijven. Een vingerafdruk maken en eventueel een plukje haar afknippen als herinnering. 
Door samen op deze manier uw dierbare te verzorgen, kan ook dit u ondersteunen in uw rouwverwerking.

Helaas is tijdens de corona periode de laatste verzorging in handen van mijn verzorgingsteam. Dit heeft te maken met mijn persoonlijke omstandigheden. Ik hoop zo snel mogelijk deze verzorging met u weer op te pakken. Natuurlijk mag u zelf uw dierbare verzorgen en kan het verzorgingsteam u hierbij ondersteunen.

Delen: